Uddareds Gårdssnickeri

Inrymt i gårdens lada ligger Uddareds Gårdssnickeri. Här byggs Uddaredskupan och när tid finns över (sällan numera) så renoveras också gamla möbler. Hjärtat klappar lite extra för 40-50-talsmöblerna och det stora problemet är att den ansvarige snickaren har svårt att skiljas från de inköpta objekten.


Skärbräda – endgrain

Ett Uddareds Butcher Block No 1 oljas in


Uddaredskupan

Uddaredskupan är en STOR kupa som rymmer 18 ramar LN i yngelrummet och upp till 45 ramar HLS i skattutrymmet

Uddaredskupans signum är det vackra, kolade taket


Möbelrenovering – ett nattygsbord från 1941


Möbelrenovering – ett slitet, Danskt soffbord från 50-talet