Uddareds Gårdssnickeri

Från början skulle vi endast snickra tråg,- & bikupor till oss själva, men verksamheten växer fort och nu snickras det på heltid i gårdssnickeriet, vilket bland annat resulterat i en egen serie unika rakskåp och ”endgrain-skärbrädor”.

Utöver det rena snickeriarbetet köper vi även in vackra möbler som sedan renoveras och säljs.

Ett Uddareds Butcher Block No 1 oljas in