En historisk plats

Nyhet 2021 – den nya E-handelsidan UDDAREDSKUPAN.SE. Läs mer>>

Uddared – historisk mark

Redan 1535 nämns Uddared i skrift, och första gången gården återfinns på karta är 1649 i en av Sveriges tidigaste jordeböcker från Mark & Kinds härad. Fortfarande kan man ana rester av den gamla 15,- & 1600-talsbebyggelsen strax intill nuvarande mangårdsbyggnad

De hus som idag står på gården är inte lika gamla; mangårdsbyggnaden – en välbevarad framkammarstuga – byggdes 1810, medan delar av ladugårdens troligen härstammar från 1700-talet.

Om gården höll sig med honungsbin på 1500-talet vet man inte, men det är rätt troligt. Uddared var – precis som de övriga gårdarna i trakten med anor från denna tid – så kallade kronohemman, gårdar som erlade skatt i form av gårdsprodukter till kronan. Man vet att dessa hemman även levererade vax till kyrkan. På den tiden hörde området till Skara Stift.

back4

 Nya gårdsägare

2016 köpte vi – Robert och Marie – Uddareds gård, utan en tanke på att driva verksamhet här. Vi blev helt enkelt blixtförälskade i den rogivande platsen där byggnaderna ligger inbäddad i lummig grönska, omgivet av öppna beteshagar och ängar, och där gamla bokträd skapar lövsalar som för tankarna till Hobsala i Sagan om Ringen-triologin.

En idé tar form

Det mesta av gårdens marker har avstyckats under seklernas gång och räcker idag inte till för odling eller djurhållning i större skala. Men om man vill ägna sig åt något som är både gott och nyttigt ligger biodling nära till hands. Inte nog med att vi gör naturen en tjänst, en mer naturligt ekologisk slutprodukt finns väl inte? Sagt och gjort; efter en nybörjarkurs flyttade våra första bina in på försommaren 2017.

Redan från början ville vi använda bikupor som var både vackra OCH anpassade till biets villkor. Med tillgång till både gårdssnickeri och passande utrymmen dröjde det därför inte länge förrän arbetet tog fart med att framställa en vacker trågkupa efter gammalt mönster och modell.